Oferta

BLUE MANAGEMENT - efektywne i skuteczne zarządzanie wg. standardu PMI, złożonymi projektami technicznymi i nadzór nad realizacją.

BLUE PROJECTS - złożone projekty techniczne pod klucz:

  • analiza wymagań
  • opracowanie koncepcji technicznej i oferty cenowej
  • opracowanie dokumentacji technicznej i specyfikacji materiałowej
  • agregacja komponentów i podzespołów
  • montaże urządzeń i instalacji na miejscu docelowym
  • uruchomienie i przekazanie inwestorowi wg parametrów kontraktowych

BLUE MOTION - opracowywanie koncepcji nowych systemów oraz modernizacja istniejących w kierunku:

  • optymalizacja wydajności systemów i urządzeń
  • poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem systemów odzyskiwania energii i jej akumulowania bez zwrotu do sieci.
  • poprawy bezpieczeństwa użytkowania oraz eliminacja lub zmniejszenie zagrożenia ekologicznego

BLUE MAINTENANCE - wsparcie lub substytucja służb utrzymania ruchu, doraźne lub stałe umowy serwisowe na utrzymanie w ruchu obiektów z udziałem napędów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych, zorientowane na działania prewencyjne, zapewniające ciągłość eksploatacyjną urządzeń

BLUE EXPERT - doradztwo techniczne, diagnostyka systemów, analiza niesprawności i awarii (FMEA), opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne