Modernizacja sterowania śrubą napędową

MODERNIZACJA UKŁADU NASTAWCZEGO ŚRUB NASTAWNYCH HOLOWNIKA POPRZEZ ZASTOSOWANIE HYDRAULICZNEJ OSI NUMERYCZNEJ

Zakres projektu:
Kompletna wymiana istniejącego elektro-pneumatycznego układu sterowania na hydrauliczną oś numeryczną z zadajnikiem analogowym. Systemem steruje programowalna karta numeryczna HNC100. Układ wykonawczy to zadajnik analogowy MAREX i siłownik hydrauliczny z pomiarem drogi z proporcjonalnym blokiem sterującym. Możliwość programowania charakterystyki pracy pozwoliła na wyeliminowanie błędów kadłuba i różnicy sprawności napędów zapewniając jednostce trzymanie się na kursie bez potrzeby korygowania sterami.